warsztaty

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
Metody pracy:

1. warsztaty mają charakter psychoedukacyjny
2. zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej,
    warsztatowej, z wykorzystaniem takich metod jak:
    – mini wykłady 
    – debaty 
    – dyskusje moderowane 
    – ćwiczenia indywidualne i grupowe
    – symulacje
    – praca indywidualna
3. szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi,
    co zwiększa dynamikę spotkań, współpracę z grupą,
    wielostronność prezentowanych podejść
    i bogactwo doświadczeń