mediacje

MEDIACJE I TRENING KOMUNIKACJI

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą w zakresie polepszenia komunikacji, czyli rozumienia siebie
i otaczającego świata, a także rozwiązywaniem konfliktów.

OFERUJEMY
– mediacje rodzinne (ugody, Rodzicielskie Plany Wychowawcze)
– mediacje w sprawach partnerskich i społecznych
– treningi umiejętności komunikacyjnych. Indywidualne, dla par oraz dla grup.

Koszt za godzinę zegarową mediacji i treningu – 120 zł
Cena dla grup – do uzgodnienia.