mediacje

MEDIACJE I TRENING KOMUNIKACJI

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą w zakresie
polepszenia komunikacji, czyli rozumienia siebie i otaczającego
świata, a także rozwiązywaniem konfliktów.

OFERUJEMY
– mediacje rodzinne (ugody, Rodzicielskie Plany Wychowawcze)
– mediacje w sprawach partnerskich i społecznych
– treningi umiejętności komunikacyjnych. Indywidualne, dla par
   oraz dla grup.

Od 1 lipca 2023 roku, koszt godziny
zegarowej mediacji i treningu on-line wynosi 200 zł,
a każda godzina mediacji i treningu w siedzibie
fundacji to koszt 250 zł.

Cena dla grup – do uzgodnienia.