o nas

Bogdan Janowski

Artysta grafik – Twórca Praktycznej Szkoły Rysunku
i Malarstwa.

Przez wiele lat art director i creative director w kilku
agencjach reklamowych. CV i portfolio: bogdanjanowski.pl

Konsultant i doradca w rozwiązywaniu trudnych spraw
osobistych i zawodowych.

Trener umiejętności społecznych w zakresie komunikacji,
asertywności i rozwiązywania konfliktów. Wraz z żoną
prowadzi trening dla par mających trudności w komunikacji.

Mediator – prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, partnerskich i społecznych.

Psychoedukator – prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji dla osób w różnym
wieku, warsztaty komunikacji dla par i warsztaty z zakresu komunikacji dla mężczyzn.

Z wykształcenia jestem artystą grafikiem. Z dzielenia się wiedzą wynikła potrzeba
stworzenia Praktycznej Szkoły Rysunku i Malarstwa. Moją pasją jest uczenie ludzi
nieszablonowego, twórczego spojrzenia na swoje życie i otaczającą nas rzeczywistość.
Interesuje mnie człowiek i tkwiący w nim potencjał rozwoju i zmiany na lepsze.
Dlatego kilkanaście lat temu rozpocząłem moją pracę z ludźmi poszukującymi
możliwości twórczego spojrzenia na własne życie, odnalezienia tkwiącej w nich siły
i mądrości życiowej.
Jednym z elementów tej drogi jest zrozumienie siebie i relacji z innymi ludźmi, szczególnie
w sytuacji przeżywania silnych, niewygodnych emocji i konfliktu. Dlatego praca mediatora
i trenera umiejętności społecznych wydaje mi się szczególnie ważna. Bardzo lubię pracę
z ludźmi i cenię sobie tę szczególną więź, którą powstaje podczas spotkań.

Jako mężczyzna żonaty (od ponad 30 lat) i jako ojciec trzech, dorosłych już synów oprócz
wiedzy zdobytej na wielu szkoleniach wykorzystuję także moje doświadczenie życiowe.

Wraz z żoną często jesteśmy gośćmi audycji radiowych Mistrzowskiej Akademii Miłości
autorstwa Miry Jankowskiej w Radiu Plus i Mistrzowskiej Akademii Miłości – widowiska w realu.

Beata Janowska

Pedagog – na co dzień pracująca z młodzieżą i rodzicami.

Trener umiejętności społecznych w zakresie komunikacji,
asertywności i rozwiązywania konfliktów.
Wraz z mężem prowadzi trening dla par mających trudności
w komunikacji.

Konsultant i doradca w rozwiązywaniu trudnych spraw
osobistych, wychowawczych i zawodowych.

Mediator – prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych,
partnerskich i społecznych.

Psychoedukator – prowadzi zajęcia dla rodziców nastolatków, warsztaty z zakresu komunikacji dla osób
w różnym wieku, warsztaty komunikacji dla par i warsztaty dla kobiet. Jestem osobą, lubiącą pracę
z ludźmi w każdym wieku. Cieszy mnie możliwość obcowania z nimi i dawania im wsparcia.
Wiem, że ludzie potrzebują bliskich i bezpiecznych relacji z innymi, dlatego moją pasją jest uczenie
innych umiejętności komunikacyjnych i dawanie im wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Z tego powodu także, wraz z mężem podejmuję trud rozwiązywania konfliktów rodzinnych i partnerskich.
Bardzo lubię pracować z grupami, ponieważ metoda pracy warsztatowej daje szansę na wzajemną
wymianę doświadczeń. Praca z ludźmi pokazuje mi, że przy odpowiednim wsparciu, wiele osób jest
w stanie w stosunkowo krótkim czasie poprawić swoje relacje z otoczeniem.

Jako mężatka (z ponad 30-letnim stażem) i matka dorosłych już trzech synów oprócz wiedzy zdobytej
na wielu szkoleniach wykorzystuję także moje doświadczenie życiowe.