Asertywność

 

Asertywność nie jest cechą, z którą człowiek rodzi się bądź nie. To, czy potrafimy zachowywać się w sposób
asertywny zależy nie tylko od naszej wiedzy na temat asertywności, ale także naszego systemu przekonań
i treningu w tym zakresie. Asertywność jest umiejętnością, której można
i należy się nauczyć, aby lepiej funkcjonować w społeczeństwie i mieć
lepsze relacje z otoczeniem. Choć nauka asertywności wymaga pewnego
wysiłku, zdobycia wiedzy i zmiany starych przyzwyczajeń, to bycie
asertywnym znacznie ułatwia życie.
Słowo asertywność, w ostatnim czasie stało się bardzo modne, choć najczęściej
kojarzy się z odmową, z mówieniem wyraźnego i stanowczego „nie”. Jednak
asertywność ma o wiele, wiele szersze znaczenie. Asertywność, to sposób
myślenia i komunikowania się z innymi. Asertywnie można udzielać pochwał,
wyrażać opinie, a nawet krytykować i rozmawiać swobodnie z osobą o całkiem
odmiennym zdaniu.
Można także asertywnie wyrazić złość i prośbę.
Dzięki umiejętności bycia asertywnym możesz lepiej zadbać o swoje prawa
i wypowiadać, wprost co myślisz. Uczysz się także respektować prawa innych.

 

Kontakt i zapisy
Bogdan Janowski
fundacja @ miedzypokoleniowa.pl
mobile 506 700 709

Termin, miejsce, płatności
Kiedy:   (sobota, niedziela)
W jakich godzinach: 10.00 – 14.00 (godzinna przerwa) 15.00 – 18.00

Liczba miejsc: 6 – 12
(Uwaga!!! O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki)

Gdzie: Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, ul. Elektoralna 17 lok. 17, 00-137 Warszawa

Inwestycja w swój rozwój:   PLN

Wpłaty: Prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie   PLN do dnia  
bezpośrednio u organizatora lub na konto Fundacji nr: 66 1090 1056 0000 0001 2991 2800
tytuł wpłaty: „darowizna na cele statutowe – A”
Dopłata w wysokości  PLN – w dniu rozpoczęcia zajęć.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, w dużej mierze bazują na doświadczeniach Uczestników,
dają możliwość rozpatrywania przypadków indywidualnych, odniesienia się do rzeczywistych sytuacji,
z którymi spotykają się w swoim życiu. Minimum teoretycznych wykładów, a maksimum praktycznych
ćwiczeń, pozwala przyswoić nowe treści i doskonalić techniki komunikacyjne podczas zajęć. Klimat
akceptacji, współpracy oraz wzajemna życzliwość umożliwiają refleksje nad negatywnymi doświadczeniami
czy nawykami, pozwala zmierzyć się z przeszłością której odkrycie i zaakceptowanie jest podstawą
do podjęcia decyzji o zmianie dotychczasowego życia.

                                               Zapraszamy do wspólnej pracy życząc, aby ten czas był twórczo wykorzystany.
                                                                                               Beata i Bogdan Janowscy

Czym zajmiemy się podczas zajęć
1. Postawa asertywna, uległa i agresywna
2. Możliwość wyboru – czy muszę?
3. Dlaczego trudno być asertywnym?
4. Skutki braku asertywności
5. Jak odmawiać bez poczucia winy?
6. Elementy odmowy
7. Technika „zdartej płyty”
9. Użycie siły w celach ochronnych